Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Yorgancilik Kursu
 

YORGANCILIK KURSU

 

Programın Tanımı:

 

Programın amacı; Yorgan deseni hazırlayabilen ve yorgan dikebilen kişi yetiştirmektir. Program iki üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 200 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi yorgan dikerek kazanç temin edebilir.

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Amaçlar:

Yorgancılık kursu ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

 

Yorgan deseni hazırlayabilecektir.

Yorgan dikebilecektir.

 

Ünite Dağılım Tablosu

 

Ünite Adı

Süresi

Yorgan Deseni Hazırlama

30

Yorgan Dikimi

170

Toplam

200

 

Ünite 1: Yorgan Deseni Hazırlama

 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Desen tasarlayıp çizebilecektir.

Deseni yüzeye geçirebilecektir.

 

Ünitenin İçeriği:

Desenin Tasarlanması

Yorgan boyutu

Geometrik şekiller

Çiçek desenleri

Hazır desenler

Desenin çizilmesi

Parşömen kağı

Kurşun kalem

Cetvel

Milimetrik kağıt

Kareli kağıt

Desenin yüzeye geçirilmesi

-

Karbon kağıdı ile

-

Şablon ile

-

-

-

rnakla geçirme

-

Araç yardımı ile
Motifin üstünden geçirilmesi
Geometrik ölçülerle

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Desen hazırlama kontrol listesi

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Yorgan çeşidine göre kumaş miktarı hesaplayabilecektir.

Yorgan çeşidine göre dolgu maddesi miktarı hesaplayabilecektir.

Dolgu maddesini yorganlık kumaşa yerleştirebilecektir.

Kullanılacak iplik çeşidini seçebilecektir.

Yorgan dikebilecektir

 

 

Ünitenin İçeriği:

Yorgan

Çift kişilik

Tek kişilik

Çocuk yorganı

 

 

Kumaş

Çeşitleri

Özelikleri

Miktarı

 

 

Dolgu maddesi

Çeşitleri

Özellikleri

Miktarı

 

İplik

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Programın Değerlendirilmesi

 

 

 

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ve kursiyer dosyası esas alınarak, kursiyer başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışları düzeltilecektir.

Programda Kullanılacak Araç Gereçler

Araçlar:

Dikiş iğnesi

Dikiş makinesi

Ütü ve ütü masası

Desen için gerekli mecmua ve katalog

Metre/mezur

Kalem

 

 

Gereçler

Astarlık kumaş

Dolgu maddesi

Çizim sabunu

İplik

Yorganlık kumaş

 

 

 

Yorgan dikimi kontrol listesi

Yorgan dikimi ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Yorgan dikimi ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Dolgu malzemesinin miktarını hesaplama

Dolgu maddesini kumaşa yerleştirme

İplik seçme

Yorgan dikme

 

 

 

 

Çeşitleri

Özellikleri

 

 

 

 

Ünite 2: Yorgan Dikimi:

Desen hazırlama ve yüzeye geçirme ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Desen hazırlama ve yüzeye geçirme ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Yorgan boyutuna göre desen tasarlama ve çizme

Deseni yorgan yüzüne geçirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi