Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Kumas Desenleme Ve Boyama Kursu
 

KUMAŞ DESENLEME ve BOYAMA

 

Programın Tanımı:

Programın amacı, deseni çizebilen, kumaş ve renkleri hazırlayabilen, boyama, batik ve ebru yapabilen kişi yetiştirmektir. Programın düzeyi ikinci seviyedir. Program dokuz üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 640 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi evinde bu işleri yaparak ailesine katkıda bulunabileceği gibi, çevresindeki diğer ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilir ya da gelirini artırabilir.

 

 

 

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar:

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Desen çizebilecektir.

Kuma

ş hazırlayabilecektir.

Renk

leri hazırlayabilecektir.

Seçtiği boya malzemesi ile boyama yapabilecektir.

Şablonla

Batikle boyama yapabilecektir.

Ebru yapabilecektir.

İpek boyama yapabilecektir.

Ünite Dağılım Tablosu

 

Ünite Adı

Süresi

Desen Çizme

20

Kumaş Hazırlama

10

Renk Hazırlama

10

Desen Geçirme

20

Boyama Yapma

210

Şablonla Boyama

110

Batikle Boyama

80

Ebru Boyama

80

İpek Boyama

100

Toplam

640

 

Ünite 1: Desen Çizme

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Kullanılacak yere uygun deseni seçebilecektir.

Deseni uygulanacak alana hatasız çizebilecektir.

Ünitenin İçeriği:

Desenin seçilmesi

Eşyanın boyutu

Eşyanın türü

Kişisel zevk

Desenin çizilmesi

Kalem seçimi

Kağıt seçimi

Işıklı masaya yerleştirilmesi

Desen çizme bilgisi sunma/edinme

Desen çizme ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Desen seçme

Desen çizme

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Desen seçme kontrol listesi

 

Ünite

2: Kumaş Hazırlama

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Yapacağı işe uygun kumaşı seçebilecektir. işe uygun olarak kumaşı hazırlayabilecektir.

Yapacağı

 

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Kumaş seçimi

Kumaşın cinsi

Kumaşın rengi

Kullanılacağı yer

Kumaş hazırlama

Kumaş hazırlama bilgisi sunma/edinme

Kumaş hazırlama ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Kumaşı seçme

Kumaşı hazırlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin Değerlendirilmesi: Kumaş hazırlama kontrol listesi

Ünite 3: Renk Hazırlama şları boyama

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:Deseni karbon kağıdıyla kumaşa geçirebilecektir. rlayabilecektir.

b. İ

nce uçlu fırça ile deseni taşırmadan boyayabilecektir.

Deseni kuma

Ünitenin İçeriği:

Renk elde etme

Ana ve nötr renkler

Renk karışı

Boya çeşitleri

Boya kalitesi

Kullanılacak boya miktarı

Renk seçimini

Kumaşın cinsi

Kumaşın rengi

Eşyanın cinsi

Desen özelliği

Renk hazırlama ile ilgili bilgi sunma/edinme

Renk hazırlama ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Kullanacağı boyayı seçme

Renk elde etme

Renk seçme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Renk hazırlama kontrol listesi

Ünite 4:

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Deseni kumaşa gergin bir şekilde yerleştirebilecektir. şa hatasız geçirebilecektir.

 

 

Deseni kuma

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Desenin kumaşa yerleştirilme

Kumaşın yönü

Kumaşın tersi-yüzü

Kalem seçimi

 

 

 

Deseni kumaşa geçirme

Işıklı masa

Kalem seçimi

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Desen geçirme kontrol listesi

 

Ünite

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Hangi tip boya ile boyama yapacağını seçebilecektir.

Deseni kuma

şa ütü ile fikse edebilecektir.

 

 

İnce uçlu fırça ile deseni taşırmadan boyayabilecektir.

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Boya ve fırça seçimi

Kumaşın cinsi

Kumaşın rengi

Boya çeşidi

Desenin büyüklüğü

rçanın kalınlığı

Fikse etme

Ütü seçimi

Ütü ısı ayarı

Boyama yapma bilgisi sunma/edinme

Boyama yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Boyama yapacağı boyaları seçme

Deseni boyama

Fikse etme

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Boya yapma kontrol listesi

 

Ünite

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Tamponla boyama yapabilecektir.

Serpme ve püskürtme yöntemiyle boyama yapabilecektir.

 

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği: ırlanması

Boyama

Tamponla boyama

Serpme ve püskürtme ile boyama

Şablonla boyama ile ilgili işlem basamaklar

ını yaparak gösterme

Şablona uygun desen seçimi

Deseni asetata çizmek

Desenin boyanmayacak yerlerini keserek çıkarma

Tampon hazırlama

Deseni boyama

Fikse etme

Ünitenin Değerlendirilmesi: Şablonla boyama kontrol listesi

Ünite

7:Batikle Boyama

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Bağlama batikle boyama yapabilecektir.

Katlama batikle boyama yapabilecektir.

Mumlu batikle boyama yapabilecektir.

Tuzlama batikle boyama yapabilecektir.

 

 

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Bağlama ve katlama batikle boyama yapma

Kumaşın apresinin alınması

Tespit edilen kısımları bağlama ya da katlama

Boyanın eritilmesi

Batiğin yapılması

Fikse etme

 

 

 

 

 

Mumlu batikle boyama yapma

Kasnağa germe

Balmumu ve parafini eritme

Uygun kıvama ve ısıya getirme

Karışımı desenin boyanmayacak kısımlarına sürme

Mumlu kumaşı çatlatma

Boyaya batırma

Fazla mumun alınması

Fikse etme

 

 

 

 

 

 

Tuzlama batikle boyama yapma

Kumaşın cinsi

Kumaşı ıslatma

Islak kumaşı kasnağa germe

Deseni boyama

Üzerine tuz serpme

Fikse etme

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Batikle boyama kontrol listesi

 

Ünite

8:Ebru Boyama

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Boyayı homojen bir şekilde hazırlayabilecektir.

Uygun kıvamda kitreyi hazırlayabilecektir.

Tekneye boyaları uygun fırça yardımıyla damlatabilecektir.

Kumaşı yeteri kadar bekleterek, boyayı dağıtmadan çekerek kaldırabilecektir.

 

 

 

 

 

 

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Boyanın hazırlaması

Kitrenin hazırlaması

Ebrunun yapılması

Fikse etme

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Ebru boyama kontrol listesi

 

Ünite

9:İpek Boyama

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Desenin dış hatlarına kumaşın üzerinden kontur çekebilecektir.

Desenin içini istenilen renklerde boyayabilecektir.

 

 

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İçeriği:

Desene kontur çekmek ve boyama

Kontur tekniği

Suluboya tekniği

Fikse etme

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: İpek boyama kontrol listesi

 

 

Programın Değerlendirilmesi:

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ile kursiyer dosyası esas alınarak kursiyerlerin başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışlıkları düzeltilecektir.

rça

Kasnak

Kazan

Makas

Maket bıçağı

Mezura

Palet

Tekne

Ütü

 

 

İğne

 

 

 

Programda Kullanılacak Araç Gereç Listesi:

Araçlar:

Gereçler:

Boya

Fotoğraflar

Kasnak Bezi

Kitre

Kumaş

Öd

Parşömen Kâğı

Tuz

Ütü Bezi

 

 

 

İpek

İplik

 

-

İpek boyama bilgisi sunma/edinme

Desene kontur çekme

Deseni boyama

 

İpek boyama işlemlerini yaparak gösterme

 

 

 

-

Ebru boyama bilgisi sunma/edinme

Ebru boyama işlemlerini yaparak gösterme

Boya hazırlama

Kitre hazırlama

Tekneye boyaları damlatma

Kumaşı çekerek kaldırma

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Batikle boyama bilgisi sunma/edinme

Batikle boyama ile ilgili işlemleri yaparak gösterme

Bağlama batikle boyama yapma

Katlama batikle boyama yapma

Mumlu batikle boyama yapma

Tuzlama batikle boyama yapma

 

 

 

 

-

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 

Şablonun haz

6:Şablonla Boyama Yapma

-

 

 

 

 

 

 

 

5:Boyama Yapma

-

Desen geçirme bilgisi sunma/edinme

Desen geçirme ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Deseni kumaşın üzerine yerleştirilmesi

Deseni kumaşa geçirme

 

 

 

Desen Geçirme

 

-

 

 

 

 

 

şa ütü ile fikse edebilecektir

Boyaları karıştırarak istediği rengi gerekli miktarda elde edebilecektir. seçebilecektir.

 

 

 

 

İşe uygun renk

 

a. Renkleri palette hazı

Permanent boya kuma

 

-

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

boyama yapabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Amaçlar:

 
  Bugün 8 ziyaretçi (102 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi