Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Cilt Bakim Ve Makjay Kursu
 

 

CİLT BAKIMI ve MAKYAJ

 

Programın Tanımı:

Programın amacı,cilt bakımı ve makyaj öncesi hazırlık yapabilen, müşteriyi bilgilendirebilen, cilt bakımı ve makyaj yapabilen eleman yetiştirmektir. Program dört üniteden oluşmaktadır ve toplam süresi 60 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi, çevresindeki kişilere cilt bakımı ve makyaj yaparak gelir elde edebilir veya kuaför ve güzellik salonlarında bu işi yaparak kazanç elde edebilir.

 

Programın Uygulanması İle İlgili Genel Açıklamalar:

 1. Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

 2. Her kurs için ünitelendirilmiş yıllık plan (ÜYP) ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlda yer verilecektir.

 3. bir kurs öğretim planı hazırlanacaktır. Kursun içinde yer alan her ünite için bir ünite planı (ÜP) ve her kurs yapılan gün için günlük ders (GDP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

 4. Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

 5. Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

 6. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

 7. Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

 8. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

 9. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

 10. Öğretim sürecinin sonunda kursiyerin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak kursiyerin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

 11. Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin hazır olduğu veya ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin veya işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir

 

 

Genel Amaçlar:

Cilt Bakımı ve Makyaj kurs programı ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer :

 

Cilt bakımı ve/veya makyaj öncesi hazırlık yapabilecektir.

Müşteriyi bilgilendirebilecektir.

Müşteriye cilt bakımı yapabilecektir.

Müşteriye makyaj yapabilecektir.

 

Ünite Dağılım Tablosu

 

Ünite Adı

Süresi

Cilt Bakımı ve/veya Makyaj Öncesi Hazırlık

5

Müşteriyi Bilgilendirme

15

Cilt Bakımı

20

Makyaj

20

Toplam

60

 

 

Ünite 1: Cilt Bakımı ve/veya Makyaj Öncesi Hazırlık

 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

 • Çalışma ortamının temizliğini yapabilecek ve ortamı düzenleyebilecektir.

 • Cilt bakımı ve/veya makyaj için gereken malzeme, ekipman ihtiyacını belirleyebilecek ve temin edebilecektir.

 • Ekipmanı kullanabilecektir ve bakımını yapabilecektir.

 • Malzemeleri uygun şekilde muhafaza edebilecektir.

 

Ünitenin İçeriği:

Çalışma ortamı

 • Temizliği

 • Düzeni

Malzeme ve ekipman

 • Kalite kontrol

 • Sterilizasyon

 • Bakımı

 • Muhafazası

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 • Cilt bakımı ve/veya makyaj öncesi hazırlık için gerekli olan bilgileri sunma/edinme

 • Cilt bakımı ve makyaj öncesi hazırlık işlem basamaklarını yaparak gösterme

 • Çalışma ortamını temizleme ve düzenleme

 • Malzeme ve ekipman temin etme

 • Ekipman temizliğini,bakımını ve onarımını yapma

 • Malzemeleri ve ekipmanı muhafaza etme

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

 • Ön hazırlık kontrol listesi hazırlama

 

Ünite 2: Müşteriyi Bilgilendirme

 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

 • Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilecektir.

 • Müşteriyi cilt bakımı ve makyaj konusunda bilgilendirebilecektir.

 

Ünitenin İçeriği:

Müşteri İsteklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • Randevu

 • Cilt bakımı ve/veya makyaj

 • Renk seçimi

 • Hikaye alımı

 • İhtiyaç tespiti

Cilt bakımı ve/veya makyaj konusunda bilgilendirme

  • Cilt tipleri

  • Cilt özellikleri

  • Yüz özellikleri

  • Yüz kusurları

  • Makyaj türleri

Yapılacak makyaj ve bakıma karar verilmesi

   • Müşteri zevkinin tespit edilmesi

   • Renk seçimi

   • Kullanım yerine göre makyaj türünün belirlenmesi

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 • Müşteriyi bilgilendirme konusunda bilgi sunma/ edinme

 • Müşteriyi bilgilendirme işlem basamaklarını yaparak gösterme

 • Müşteriye istekleri doğrultusunda randevu verme

 • Müşterinin cilt bakımı ve/veya makyajla ilgili isteklerini öğrenme

 • Müşterinin cilt bakımı ve/veya makyaj ihtiyacını saptama

 • Yapılacak cilt bakımına ve/veya makyaja müşteri ile birlikte karar verme

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

 • Müşteriyi bilgilendirme kontrol listesi

 

 

 

Ünite 3 Cilt Bakımı

 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer

 • Müşteriyi cilt bakımı için hazırlayabilecektir

 • Müşteriye cilt bakımı yapabilecektir.

 

Ünitenin İçeriği:

Cildin hazırlanması

 • Hikaye alınması

 • Cilt tipinin belirlenmesi.

 • Cilt özelliklerinin tespit edilmesi

 • Malzeme seçimi

 • Gözü koruma

Cilt bakımı

 • Pürüzleri giderme

 • Yüzü sterilize etme

 • Yüze maske yapma

  • Cildin temizlenmesi

  • Cildin canlandırılması

  • Cildin beslenmesi

  • Cilde vitamin uygulama ve cildi nemlendirme

Göz altı ve göz çevresi bakımı

  • Göz maskesi yapma

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 • Cilt bakımı yapma ünitesinin içerdiği bilgileri sunma/edinme

 • Cilt bakımıyla ilgili işlem basamaklarını model üzerinde yaparak gösterme

 • Müşteriyi cilt bakımına hazırlama

 • Cilt bakımı yapma

 • Göz altı ve göz çevresi bakımı yapma

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

 • Cilt bakımı kontrol listesi hazırlama

 

Ünite 4: Makyaj

 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

 • Müşterinin yüzünü makyaja hazırlayabilecektir

 • Makyaj malzemesini seçebilecektir

 • Müşteriye makyaj yapabilecektir

 

Ünitenin İçeriği:

Yüzün makyaja hazırlanması

 • Cilt bakımı

Makyaj malzemesinin seçimi

 • Cilt tipi

 • Renk seçimi

Makyajın yapılması

 • Yüz kusurlarının kapatılması

 • Gözlerin farlarla şekillendirilmesi

 • Kirpik dibinin belirlenmesi ve kirpiklerin boyanması

Yüze allığın sürülmesi

 • Yüz şekli

 • Renk seçimi

Dudağa rujun sürülmesi

 • Dudak şekli

 • Renk seçimi

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 • Makyaj ile ilgili bilgi sunma/edinme

 • Makyajı , allık ve ruj sürmeyi yaparak gösterme

 • Cildi temizleme, nemlendirme ve makyaj altı kremleri sürme

 • Malzeme seçme

 • Makyaj yapma

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

 • Makyaj kontrol listesi hazırlama

 

Programın Değerlendirilmesi:

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ve kursiyer dosyası esas alınarak kursiyerin başarısı belirlenecektir.Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışları düzeltilecektir.

Programda Kullanılacak Araç Gereç Listesi:

Araçlar:

   • Buhar makinesi

   • Celutron

   • Cilt bakım kabı

   • Ecza dolabı

   • Fırçalar

   • Frimatör

   • Hareketli koltuk

   • Lonto foroze

   • İş önlüğü

   • Kabin

   • Kas uyarıcı

   • Komedon heyber aleti

   • Komedon press

   • Lamba

   • Lup (ışıklı büyüteç)

   • Makas

   • Makyaj paleti

   • Maske kapları

   • Spatül

   • Sterilizasyon cihazları

   • Tabure

   • Ultrasonik cihazlar

   • Vakum sprey

   • Yüksek frekans cihazı (dezenfekte ve cilt sakinleştiricisi)

   • Yüz kaslarını sıkıştırma cihazı (myo lifting)

Gereçler:

 • Alkol

 • Ayna

 • Bone

 • Cilt bakım kozmetikleri

 • Cilt bakımı ve kozmetik ürünleri ile ilgili dergi ve broşürler

 • Dezenfektan sıvı

 • Eldiven

 • Galoş

 • Günlük randevu defteri

 • Havlu

 • İletken

 • Kağıt havlu

 • Kalem

 • Koltuk örtüleri

 • Kulak çöpü

 • Makyaj malzemeleri

 • Maske

 • Müşteri kartı

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yeliz , 13.11.2009, 21:08 (UTC):
nasıl basvurucaz neresi burasıı??anlmdm cwp??Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi