Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Taki Yapimi Kursu
 

TAKI YAPIMI

Programın Tanımı

 

Programın amacı; Taş, boncuk ve metallerden, oyalardan, kilden ve doğal objelerden takı yapabilen kişi yetiştirmektir. Program dört üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 210 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi evinde bu işi yaparak aile ekonomisine katkıda bulanabileceği gibi konu ile ilgili atölyelerde de çalışarak kazanç temin edebilir. Söz konusu kursu tamamladıktan sonra ikinci seviye takı tasarımı kursunu da tamamlayan kişi takı tasarımcısı olarak da çalışabilir

 

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar

 

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

Taş, boncuk ve metallerden takı yapabilecektir.

Oyalardan takı yapabilecektir.

Kilden takı objesi yapabilecektir.

Doğal objelerden takı yapabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünite Dağılım Tablosu

 

Ünite Adı

Süresi

(saat)

Taş, Boncuk ve Metallerden Takı Yapma

100

Oyalardan Takı Yapma

30

Kilden Takı Objesi Yapma

30

Doğal Objelerden Takı Yapma

50

Toplam

210

 

 

Ünite 1. Taş, Boncuk ve Metallerden Takı Yapma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Model tasarımı yapabilecektir.

Taşlardan takı yapabilecektir.

Boncuklardan takı yapabilecektir.

Metallerden takı yapabilecektir.

.

 

 

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Model

Tasarım

Malzeme

Taşlar, Boncuklar ve Metaller

Çeşitleri

Özellikleri

Değerlilik oranları

Kullanım yerleri

Bağlantı parçaları

Özelliği

Yöntemi

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Taş, boncuk ve metallerden takı yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Taş, boncuk ve metallerden takı yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Model tasarımı yapma

Taşlardan takı yapma

Boncuklardan takı yapma

Metallerden takı yapma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Taş, boncuk ve metallerden takı yapma kontrol listesi

 

Ünite 2. Oyalardan Takı Yapma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Model tasarımı yapabilecektir.

 

İğne ve tığ oyası ile takı yapabilecektir.

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Model

-

Tasarım

-

Malzeme

İğne ve tığ oyası

Çeşitleri

Özellikleri

Kullanım yerleri

-

Oyalardan takı yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Malzeme hazırlığı yapma

 

İğne ve tığ oyasından takı yapma

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Oyalardan takı yapma kontrol listesi

 

 

Ünite 3. Polimer Kilden Takı Objesi Yapma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Model tasarımı yapabilecektir.

Hamura şekil verebilecektir.

Objeyi fırınlayabilecektir.

Objeyi vernikleyebilecektir.

Takıyı yapabilecektir

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Model

Tasarım

Malzeme

 

Model seçimi

Kil

Çeşitleri

Özellikleri

 

Şekil verme

rınlama Uygun derece

 

Vernik

Çeşitleri

Kilden takı objesi yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Kilden takı objesi yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Hamura şekil verme

Objeyi fırınlama

Objeyi vernikleme

Takı yapma

 

 

 

 

 

 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Kilden takı objesi yapma kontrol listesi

 

 

Ünite 4. Doğal Objelerden Takı Yapma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer:

Model tasarımı yapabilecektir.

.Doğal objelerden takı yapabilecektir.

 

 

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Model

Tasarım

Malzeme

Cinsi

Çeşitleri

Özellikleri

Kullanım yerleri

Doğal objelerden takı yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Doğal objelerden takı yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Model tasarlama

Doğal objelerden takı yapma

 

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi:

Doğal objelerden takı yapma kontrol listesi Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ve kursiyer dosyası esas alınarak, kursiyer başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışları düzeltilecektir.

Programda Kullanılacak Araç ve Gereç Listesi

Araçlar:

Gereçler:

Ara aparatlar

Boncuklar

Deri ip

Halka

Kapama çeşitleri

Kil

Kilitler

Klips

Küpe halkası

Metal çivi

Metaller

Misina

Mumlu ip

Organze kurdele

Oyalar

Saten kurdele

Teller

Yapıştırıcı

Zincir

Doğal objeler

 

 

 

Boncuk iğnesi

Boncuk dokuma tezgahı

Çeşitli kitap ve desenler

Karga burun

Örgü inceltici

Örgü makarası

Plastik uçlu pense

Şiş

Tel burgu aleti

Tel dizayn aletleri

Tel sarma aleti

Tığ

Yan keski

Yuvarlak uçlu pense

 

 

 

 

Programın Değerlendirilmesi

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

-

Motifler

Boncuklar

 

Oyalardan takı yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

 

 

 

 

Genel Amaçlar:

 

 

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi (100 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi