Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Gelin Basi Yapimi Kursu
 

GELİ

Programı

 

N BAŞI VE BUKET YAPIMI n Tanımı:

Programı

 

n amacı; Gelin Başı ve buket hazırlayabilen, tanzimini yapabilen gelin Başı ve buket yapan kişi yetiştirmektir. Program iki üniteden oluşmaktadır. Süresi toplam 96 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi atölyesinde bu işleri yaparak kazanç temin edebileceği gibi bu işi yapan atölyelerde çalışarak gelir elde edebilir.

Programı

n Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar

 

Kursiyerlerin her birinin ki

şisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim plânı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmi

ş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğ

retimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel geli

şimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğ

retim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğ

retim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğ

retimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar plânlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğ

retim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğ

retim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 ki

şilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Amaçlar:

itim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer :

Gelin Ba

şı ve Buket hazırlayabilecektir.

Gelin ba

şı ve Buket tanzimi (düzenleme) yapabilecektir.

 

Ünite Dağı

lım Tablosu

 

 

Ünite Adı

Süresi

Gelin Ba

şı ve Buketi hazırlama

56

Gelin Ba

şı ve Buket Tanzimi yapma

40

Toplam

96

 

 

 

Ünite 1: Gelin Ba

şı ve Buketi hazırlama

Ünitenin Amaçları

:

Bu ünite ile ilgili eğ

 

itim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer

Gelin ba

şı ve buket modelini belirleyebilecektir.

Fantezi çiçek yaparak gelin ba

şı ve buket yapabilecektir.

Hazı

 

r objelerle gelin başı ve buket yapabilecektir.

Ünitenin İ

çeriği:

Modeli belirleme

Ara

ştırma

Modayı

dikkate alma

Gelin ve gelinlik özellikleri

Ki

şisel zevkler

Fantezi çiçek yapma

Seçimi

Özellikleri

Uyumu

Kompozisyon

Hazı

Ünitenin Etkinlikleri:

Gelin ba

r objeleri kullanma

Çe

şitleri

Özellikleri

Seçimi

Bütünlük

şı ve buketi yapma bilgisi sunma/edinme

Gelin ba

şı ve buketi yapma ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Modayı

dikkate alarak modeli belirleme

Fantezi çiçek yaparak gelin ba

şı ve buket hazırlama

Hazı

r objeleri kullanarak gelin başı ve buket yapma

Ünitenin Değ

erlendirilmesi:

Gelin ba

şı ve buketi hazırlama kontrol listesi

Ünite 2: Gelin ba

şı ve buket tanzimi yapma

Ünitenin Amaçları

:

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İ

itim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer

Çiçek düzenleme çe

şitlerinin yapabilecektir

Düzenleme

şekillerini gelin başı ve bukete uygulayabilecektir.

 

 

çeriği:

Çiçek

Çe

şitleri

Özellikleri

Düzenleme

Özellikleri

Çe

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değ

Gelin ba

şitleri

Denge

Birlik

Bütünlük

Ritm

İ

lgi merkezi

Armoni

şı ve buket tanzimi bilgisi sunma/edinme

Gelin ba

şı ve buket tanzimi ünitesi ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Oval, S, L, üçgen, dikey, yarı

m ay, yatay, yuvarlak, yelpaze ve ikebana (japon) düzenlemeyi yapma

Düzenleme çe

şitlerini kullanarak tanzim yapmaerlendirilmesi:

Gelin ba

şı ve buket tanzimi yapma kontrol listesi

Programı

n değerlendirilmesi:

 

esas alınarak, kursiyer başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışları düzeltilecektir.

Araçlar:

çak

Cendere

Çakı

Çaydanlı

k

Çiçek ütüleri

Kaseler

Kasnak

Makas

Pense

Tüp

Yastı

k

Gereçler

rçalar

Flo

ş

İ

İp

nci

Karton

Kola (jelatin)

Krepon kağı

Kuma

ş

Kurutma kağı

Lif

Misina

Pamuk

Pul, boncuk, payet

Tel

Yapış

tırıcı

Boncuk

Boyalar

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ve kursiyer dosyası

Bu kursla ilgili eğ

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi