Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  Maras isi Kursu
 

MARA

Programın Tanımı:

Programın amacı, desen ve kumaşı hazırlayabilen, kumaşı hazırlayabilen, Maraş işi yapabilen ve kenar temizleyebilen kişi yetiştirmektir. Program dört üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 256 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi evinde bu işleri yaparak ailesine katkıda bulunabileceği gibi, çevresindeki diğer ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilir ya da gelirini artırabilir.

 

 

 

 

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar:

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Desen hazırlayabilecektir.

Kumaşı hazırlayabilecektir.

Maraş işi yapabilecektir.

Kenar temizleme yapabilecektir.

Ünite Dağılım Tablosu

 

Ünite Adı

Süresi

Desen Hazırlama

50

Kumaş Hazırlama

10

Maraş İşi Yapma

181

Kenar Temizleme

15

Toplam

256

 

Ünite 1: Desen Hazırlama

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Kullanılacak yere uygun deseni seçebilecektir.

Desen kağıdı, graf kağıdı ve kabartma kartonu hazırlayabilecektir.

Deseni teyelleyebilecektir.

Deseni oyabilecektir.

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Desen seçimi

Eşyanın boyutu

Eşyanın türü

Kişisel zevk

Desen hazırlama Desen kağı Graf kağı

-

-

-

 

Oyma
Teyelleme
Kabartma kartonu

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Desen hazırlama kontrol listesi

 

Ünite 2: Kumaşı Hazırlama

 

 

Ünitenin Amaçları: itim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Yapacağı işe uygun kumaşı seçebilecektir. işe uygun olarak kumaşı hazırlayabilecektir.

 

Yapacağı

 

 

Ünitenin İçeriği:

Kumaş seçimi

Kumaşın cinsi

Kumaşın rengi

Kullanılacağı yer

Kumaş hazırlama

Kumaşın kesimi

Düz boy işaretlerinin alınması

Teyel yapılması

Kumaş hazırlama hakkında bilgi edinme/sunma

Kumaş hazırlama işlem basamakları yaparak gösterme

Kumaş seçme

Kumaş hazırlama

 

 

 

 

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değerlendirilmesi: Kumaş hazırlama kontrol listesi

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Bu ünite ile ilgili eğ

 

-

Ünite 3: Maraş İşi Yapma

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

Deseni kumaşa yapıştırabilecektir.

Deseni işlemeye hazırlayabilecektir.

Deseni tezgaha yerleştirebilecektir.

Maraş işi yapabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin İçeriği:

Desen yerleştirme Sabitleme

 

İşlemeye hazırlama

Tezgah

Yerleştirme

Makaraları yerleştirme

Mumlama

 

 

Maraş işi Sarma

 

 

 

 

-

-

-

-

Hasır iğnesi

Süsleme

-

-

rtıl

-

Boncuk
Kurt

Tezgahtan çıkarılması

Karton ve mumun temizlenmesi

Ütü

 

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Deseni kumaşa yapıştırma

Deseni işlemeye hazırlama

Deseni tezgaha yerleştirme

Maraş işi yapma

 

 

 

Ünitenin Değerlendirilmesi: Maraş işi kontrol listesi

 

 

-

Ünite 4: Kenar Temizleme

Permanent boya kuma

şları boyama

Ünitenin Amacı:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:Deseni karbon kağıdıyla kumaşa geçirebilecektir. rlayabilecektir. nce uçlu fırça ile deseni taşırmadan boyayabilecektir.

Deseni kuma

Ünitenin İçeriği: Kenar temizleme çeşitleri Kumaşa uygun ütü ısı dereceleri

Ünitenin Etkinlikleri:

Kenar temizleme hakkında bilgi edinme/sunma

Kenar temizleme işlem basamakları yaparak gösterme

İşlemeye uygun kenar temizleme

 

 

 

 

 

Ünitenin Değerlendirilmesi: Kenar temizleme kontrol listesi

 

Programın Değerlendirilmesi:

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ile kursiyer dosyası esas alınarak kursiyerlerin başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışlıkları düzeltilecektir.

Biley taşı

Biz

Çıkrık

Kasnak

Makaralık (Cağ)

Makas

Makat

Mezura

Möhlüke (Keski)

Tezgah

Ütü

Yüzük

 

Bal mumu

Çeşitli Desenler

Çİriş

Fotoğraflar

Graf Kağı

Kumaş

Parşömen Kâğı

Ütü Bezi

 

 

 

İplik

 

 

 

 

 

İğne

 

 

 

Programın Uygulanması İçin Gerekli Araç-Gereçler:

Araçlar:

Gereçler:

 

 

 

-

 

 

-

-

 

şa ütü ile fikse edebilecektir

-

İşlemeye uygun kenar temizleme yapabilecektir.

 

 

 

 

a. Renkleri palette hazı

b. İ

Maraş işi yapma hazırlama hakkında bilgi edinme/sunma

Maraş işi yapma hazırlama işlem basamakları yaparak gösterme

 

Verev pesent
Düz pesent

 

-

-

Mukavva yerleştirme

-

Teyel

Müze gezisi

Desen hazırlama hakkında bilgi sunma/edinme

Desen hazırlama işlem basamakları yaparak gösterme

Desen seçme

Desen kağıdı hazırlama

Teyel yapma

Oya yapma

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Amaçlar:

Ş İŞİ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 9 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi